Fjernbetjening

Fjernbetjening - rækkevidde

Opdateret 7/23/2018

Fjernbetjeningens (i basismodel) funktioner har en rækkevidde på ca. 20 meter fra bilen.

Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap - gå tættere på og prøv igen.

Note

Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign. Bilen kan altid låses/låses op med nøglebladet.

Hvis fjernbetjeningen fjernes fra bilen, når motoren går eller nøgleposition I eller II er aktiveret, og hvis alle døre lukkes, vises en advarselsmeddelelse på kombiinstrumentets informationsdisplay, samtidig med at der fremkommer en hørbar påmindelse.

Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, slukker meddelelsen og lydpåmindelsen ophører efter enten/eller:

  • Fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen.
  • Hastigheden overstiger 30 km/t.
  • OK-knappen er blevet trykket ind.

Hjalp dette?