Sikkerhed

Sikkerhed - advarselssymbol

Opdateret 7/23/2018

Advarselssymbolet vises, hvis der registreres en fejl i fejlsøgningen, eller hvis et system er blevet aktiveret. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vises advarselssymbolet sammen med en meddelelse på kombiinstrumentets informationsdisplay.

Advarselstrekant og advarselssymbol for airbagsystemetairbagsystemet  i analogt kombiinstrument.

Advarselstrekant og advarselssymbol for airbagsystemet i analogt kombiinstrument.

Advarselstrekant og advarselssymbolet for airbagsystemet i digitalt kombiinstrument.

Advarselstrekant og advarselssymbolet for airbagsystemet i digitalt kombiinstrument.

Advarselssymbolet på kombiinstrumentet tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition II. Der udføres en fejlsøgning, hver gang tændingen slås til. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet er fejlfrit.

Advarselssymbolet vises, hvis der registreres en fejl i fejlsøgningen, eller hvis et system er blevet aktiveret. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vises advarselssymbolet sammen med en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og SRS-airbag Service påkrævet eller SRS-airbag Service snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at du snarest kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet fortsat er tændt eller tændes under kørslen, er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er en fejl i airbag-systemet, sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet eller en anden fejl i systemet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.


Hjalp dette?