Bremser

Parkeringsbremse

Opdateret 7/23/2018

Parkeringsbremsen holder bilen stille, når førersædet er tomt, ved mekanisk at låse/spærre to hjul.

Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - et valgt gear eller automatgearets P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

Kombiinstrumentets advarselssymbol.

Kombiinstrumentets advarselssymbol.

Trække parkeringsbremsen

Tryk driftsbremsens pedal godt ned.

Træk godt op i stangen.

Kombiinstrumentets advarselssymbol tændes.

Note

- Kombiinstrumentets advarselssymbol lyser, uanset om parkeringsbremsen er trukket let eller hårdt.

Slip driftsbremsens pedal og kontroller, at bilen står stille.

Hvis bilen bevæger sig, skal stangen trækkes yderligere mindst et hak op.

  • Når bilen parkeres, skal der sættes i første gear (manuel gearkasse), eller gearvælgeren skal være i stilling P (automatisk gearkasse).

Parkering på skråninger

Hvis bilen parkeres op ad bakke:

  • Drej hjulene i retning væk fra kantstenen.

Hvis bilen parkeres ned ad bakke:

  • Drej hjulene i retning mod kantstenen.

Udløse parkeringsbremsen

Tryk driftsbremsens pedal godt ned.

Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind, fold stangen ned, og slip knappen.

Kombiinstrumentets advarselssymbol slukkes.

Hvis føreren glemmer at udløse parkeringsbremsen, advares han - udover af den allerede tændte advarselslampe - af en klingende lyd kombineret med en meddelelse på kombiinstrumentet, når bilens hastighed overstiger 10 km/t.


Hjalp dette?