Motorrum

Motorolie - generelt

Opdateret 7/23/2018

For at de anbefalede serviceintervaller skal kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes.

Volvo anbefaler:

Ved kørsel under ugunstige forhold, se Motorolie - ugunstige kørselsforhold.

Vigtigt

For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og med hensyntagen til levetid, mulighed for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.

For at de anbefalede serviceintervaller skal kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.

Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.

Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et autoriseret Volvo-værksted.

Volvo benytter forskellige systemer til advarsel om lav/høj oliestand og lavt olietryk. Nogle varianter har olietryksensor, og i givet fald anvendes kombiinstrumentets advarselssymbol for lavt olietryk. Andre varianter har oliestandsføler, og i så fald informeres føreren via instrumentets advarselsymbol , og displaytekster. Nogle varianter har begge systemer. Kontakt en Volvo-forhandler for mere information.

Motorolie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.

Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie med højere kvalitet, se Motorolie - ugunstige kørselsforhold.

For påfyldningsbar kapacitet, se Motorolie - kvalitet og kapacitet.


Hjalp dette?