Klima

Elopvarmning* af rattet

Opdateret 7/23/2018

Rattet kan opvarmes med elvarme.

Funktion

Knappens position kan variere, afhængigt af valg af øvrigt udstyr og marked.

Knappens position kan variere, afhængigt af valg af øvrigt udstyr og marked.

Gentagne tryk på knappen skifter mellem følgende funktioner:

Funktion

Indikation

Slukket

Knaplys slukket

Opvarmning

Knaplys tændt

Automatisk ratvarme

Med automatisk start af ratvarme aktiveret vil opvarmningen af rattet starte ved motorstart. Automatisk start sker, når bilen er kold, og temperaturen i omgivelserne er under ca. 10 °C. Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet MY CAR.


Hjalp dette?