Luftkvalitet

Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Opdateret 7/23/2018

CZIP omfatter en række funktioner, der holder kabinen endnu mere fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.

Systemet omfatter følgende:

  • En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i gang efter behov og slås automatisk fra efter et stykke tid, henholdsvis når en af dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
  • Luftkvalitetssystemet IAQS er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurening, såsom partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk ozon.

Hjalp dette?