Kombiinstrument

Eco guide & Hybrid guide

Opdateret 7/23/2018

Eco guide og Hybrid guide er to af kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi.

Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer - kørselsstatistik.

Eco guide

Dette instrument giver en indikering af, hvor økonomisk bilen køres.

For at kunne se denne funktion vælges temaet "Eco", se Kombiinstrument, digitalt - oversigt.

Momentanværdi
Gennemsnitsværdi

Momentanværdi

Her vises momentanværdi – jo højere udslag på skalaen, desto bedre.

Momentanværdien beregnes ud fra hastighed, motorens omdrejningstal, udtaget motoreffekt og brug af driftsbremsen.

Optimal hastighed (50-80 km/t) og lave omdrejningstal foretrækkes. Ved gasgivning og bremsning falder nålene.

Meget lave momentanværdier tænder målerens røde område (med kort tidsforsinkelse), hvilket betyder dårlig kørselsøkonomi, og derfor bør undgås.

Gennemsnitsværdi

Gennemsnitsværdien følger langsomt momentanværdien og beskriver, hvordan bilen er blevet kørt i den seneste tid. Jo højere nålene ligger på skalaen, desto bedre kørselsøkonomi har føreren præsteret.

Hybrid guide

Dette instrument viser relationen mellem, hvor meget effekt der udtages fra elmotoren, og hvor meget strøm der er til rådighed.

For at kunne se denne funktion vælges temaet "Hybrid" eller "Performance", se Kombiinstrument, digitalt - oversigt.

Førervalgt effekt
Tilgængelig elmotoreffekt

Der hvor de to nåle mødes, er grænsen for, hvornår dieselmotoren starter/stopper.

Førervalgt effekt

Den store nål angiver den mængde motoreffekt, føreren ønsker at trække ud gennem måden at regulere gaspedalen. Jo højere udslag på skalaen, desto større effekt ønsker føreren at trække ud af det aktuelle gear.

Tilgængelig elmotoreffekt

Den lille nål angiver den aktuelle mængde effekt, der er til rådighed for elmotoren.

En stor forskel mellem de to nåle angiver en stor effektreserve.


Hjalp dette?