Telefonbog

Telefonbog - søge efter kontakter

Opdateret 7/23/2018

Søge efter kontakter i telefonbogen.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog

For at søge efter en kontakt skal du i telefonindstilling gå til TelefonmenuKontakter.

Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.

123/ABC

Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU.

MERE

Skift til specialtegn med OK/MENU.

=>

Fører til telefonbogen (3). Drej TUNE for at vælge en kontakt, tryk på OK/MENU for at se det gemte nummer og øvrig information.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav eller tal, og slip. Fortsæt med det næste bogstav, tal osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.


Hjalp dette?