Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot* - funktion

Opdateret 7/23/2018

Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise Control)) hjælper føreren med at holde en jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Den består dels af en fartholder og dels en samarbejdende afstandsholder.

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktionerBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan afvige afhængigt af bilmodel..

Oversigt over funktioner

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan afvige afhængigt af bilmodel.

.

Advarselslampe - føreren skal selv bremse

Advarsel

Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.

Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer, f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for modkørende, langsomme eller stationære køretøjer og genstande.

Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks. bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje, meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje eller fra- og tilkørsler.

Afstanden til forankørende køretøjer måles hovedsagelig med en radarsensor. Fartpilot regulerer hastigheden med gasgivning og opbremsninger. Det er normalt, at bremserne afgiver svage lyde, når de bruges af den adaptive fartpilot.

Advarsel

Bremsepedalen bevæger sig, når fartpiloten bremser. Du må ikke hvile foden under bremsepedalen, da den kan komme i klemme.

Den adaptive fartpilot har til opgave at følge forankørende køretøjer i samme vejbane med en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke kan se et forankørende køretøj, vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.

Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere hastigheden blødt. I situationer, der kræver hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt. På grund af radarsensorens begrænsninger kan en opbremsning komme uventet eller helt udeblive.

Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/tKøassistenten (i biler med automatgear) kan håndtere intervallet 0-200 km/t. til 200 km/t. Hvis hastigheden falder til under 30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby, hvorved automatisk bremsning ophører. Føreren skal derefter selv tage over for at holde en sikker afstand til forankørende køretøjer.

Advarselslampe - føreren skal selv bremse

Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til mere end 40 % af bilens bremsekapacitet.

Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser, bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens advarselslampe og advarselslyd til at gøre føreren opmærksom på, at omgående indgriben er påkrævet.

Note

Det kan være svær at se advarselslampen i stærkt sollys eller ved brug af solbriller.

Advarsel

Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som radarsensoren har registreret. Derfor kan advarslen udeblive eller ske med forsinkelse. Vent ikke på en advarsel, men brems, når det er nødvendigt.

Stejle veje og/eller tung last

Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner. Den kan have svært ved at holde korrekt afstand til forankørende køretøjer ved kørsel på stejle nedadgående bakker, med tung last eller med anhænger - vær ekstra opmærksom og klar til at bremse.


Hjalp dette?