Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot* - midlertidig deaktivering og standby

Opdateret 7/23/2018

Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise Control)) hjælper føreren med at holde en jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Fartpiloten kan afbrydes midlertidigt og sættes i standby.

Midlertidig deaktivering - standby med Fartbegrænser

For midlertidigt at slå den adaptive fartpilot fra og sætte den i standby:

 • Tryk på ratknap
Dette symbol og den gemte hastigheds markering skifter derefter farve fra GRØN til HVID.

Midlertidig deaktivering - standby uden Fartbegrænser

For midlertidigt at slå den adaptive fartpilot fra og sætte den i standby:

 • Tryk på ratknap

Standby pga. førerens indgriben

Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i standby, hvis:

 • driftsbremsen bruges
 • koblingspedalen er trykket ned i længere end 1 minut

  At udkoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.

 • gearvælgeren føres til N-stilling (automatgear)
 • føreren holder en højere hastighed end den indstillede i længere tid end 1 minut.

Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.

En midlertidig acceleration med speederen, f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling - bilen vender tilbage til den sidst gemte hastighed, når speederen slippes.

Automatisk standby

Den adaptive fartpilot er afhængig af andre systemer, f.eks. DSTC (Stabilitets- og traktionskontrolsystem). Hvis et af disse systemer ophører med at fungere, frakobles fartpiloten automatisk.

I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke aktiv vises på kombiinstrumentet. Føreren skal derefter selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand til forankørende køretøjer.

Automatisk frakobling kan have følgende årsager:

 • føreren åbner døren
 • føreren tager selen af
 • motorens omdrejningstal er for lavt/højt
 • hastigheden er faldet til under 30 km/t

  Gælder ikke for en bil med Køassistent - den klarer helt ned til stillestående.

 • hjulene har mistet vejgrebet
 • bremsernes temperatur er høj
 • radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).

Genoptagelse af indstillet hastighed

Den adaptive fartpilot i standby genaktiveres med et tryk på ratknap – hastigheden sættes så til den senest gemte.

Note

En markant forøgelse af hastigheden kan følge, efter at hastigheden er genoptaget med .


Hjalp dette?