Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* - betjening

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Indstillinger for Kollisionsvarsel foretages fra MY CAR via midterkonsollens skærm og menusystem, se MY CAR.

Advarselssignaler Til og Fra

Du kan vælge, om Kollisionsadvarslens akustiske og visuelle advarselssignaler skal være slået til eller fra.

Ved motorstart fås automatisk den indstilling, der var valgt, da motoren blev slukket.

Note

Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan ikke slås fra.

Lys- og lydsignal

Både lys- og lydsignal kan slås fra, når motoren er blevet startet. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Advarselslampen (se (1) på illustrationen) testes ved hver motorstart ved kort at tænde advarselslampens separate lyspunkter, hvis Kollisionsadvarslens lys- og lydadvarsel er aktiveret.

Lydsignal

Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres særskilt i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Indstilling af advarselsafstand

Advarselsafstanden er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel udløses. Advarselsafstanden indstilles i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne indstilling giver for mange advarsler, hvilket i visse situationer kan være irriterende, kan du skifte til advarselsafstanden Normal.

Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.

Note

Når den adaptive fartpilot bruges, bliver advarselsblink og advarselslyden anvendt af fartpiloten, selv om kollisionsadvarslen er slået fra.

Kollisionsadvarslen advarer føreren, når der er fare for sammenstød, men funktionen kan ikke forkorte førerens reaktionstid.

For at kollisionsadvarslen skal være effektiv – kør altid med Afstandskontrol indstillet på tidsafstand 4-5.

Note

Selv om advarselsafstanden er indstillet til Lang, kan advarsler i nogle situationer opfattes som sene. F.eks. ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.

Advarsel

Intet automatisk system kan garantere 100 % korrekt funktion i alle situationer. Prøv aldrig kollisionsadvarsel med automatisk bremsning mod mennesker eller køretøjer - det kan forårsage alvorlige skader og livsfare.

Kontrol af indstillinger

De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på midterkonsollens skærm. Søg med menusystemetMY CAR.

Vedligeholdelse

 Kamera- og radarsensorBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

Kamera- og radarsensor

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Note

Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, reducerer funktionen og kan forhindre måling.


Hjalp dette?