Trafikskilt-information

Trafikskilt-information (RSI)* - betjening

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road Sign Information) hjælper føreren med at huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen har passeret.

Sådan håndteres funktionen

Registrerede hastighedsoplysningerHvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler..

Registrerede hastighedsoplysninger

Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.

.

Når RSI har registreret et trafikskilt med påbudt hastighed, viser kombiinstrumentet dette skilt som et symbol.

Sammen med symbolet for den gældende hastighedsgrænse kan et skilt med overhalingsforbud eventuelt også blive vist.

Begrænsning eller motorvej ophører

I situationer, hvor RSI registrerer et skilt, som betyder, at hastighedsgrænsen ophører – eller at anden hastighedsrelateret information, f.eks. en motorvej, ophører – viser kombiinstrumentet det tilsvarende trafikskilt i ca. 10 sekunder:

Eksempler på disse skilte er:

Alle begrænsninger ophører.

Motorvej ophører.

Derefter skjules skilt-informationen, indtil det næste hastighedsrelaterede skilt registreres.

Ekstra skilte

Eksempler på ekstra skilte.

Eksempler på ekstra skilte

Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.

.

Nogle gange er der skilte med forskellige hastighedsgrænser for den samme vej - et ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder hastighederne gælder. Det kan f.eks. være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i regnvejr og/eller tåge.

Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis vinduesviskerne anvendes.

Hastighed, der gælder for en frakørsel, angives på visse markeder med et ekstra skilt indeholdende en pil.

Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for ekstra skilt, vises kun, hvis føreren bruger afviserne.

Nogle hastigheder gælder først efter f.eks. en vis strækning eller på et bestemt tidspunkt af døgnet. Føreren gøres opmærksom på dette med et symbol for ekstra skilt under symbolet med hastighed.

Visning af yderligere information

Et symbol for ekstra skilt i form af en tom ramme under kombiinstrumentets hastighedssymbol betyder, at RSI har registreret et ekstra skilt med supplerende oplysninger om den aktuelle hastighedsgrænse.

Indstilling i MY CAR

Der er valgmuligheder for RSI i menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Trafikskilt-information Til/Fra

Kombiinstrumentets visning af hastighedssymboler kan slås fra. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Hastighedsadvarsel

Føreren kan vælge at få en advarsel , når gældende hastighedsgrænser overskrides med 5 km/t eller mere. Advarslen gives i form af, at symbolet med den gældende maksimale hastighed midlertidigt blinker, når hastigheden overskrides. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.


Hjalp dette?