Midlertidig dæklapning

Midlertidigt dæklapningssæt - tætningsvæske

Opdateret 7/23/2018

Beholderen (flasken) med det midlertidige dæklapningssæt indeholder tætningsvæske, og den kan udskiftes.

Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal flasken udskiftes. Den gamle flaske skal behandles som miljøfarligt affald.

Advarsel

Flasken indeholder 1,2-etanol og naturgummi-latex.

Farlig ved indtagelse. Kan give allergi ved kontakt med huden.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Opbevares utilgængeligt for børn.


Hjalp dette?