Brændstof

Brændstof - diesel

Opdateret 7/23/2018

Diesel anvendes som brændstof.

Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig brændstof af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstoffet skal opfylde normen EN 590 og/eller SS 155435. Dieselmotorer er følsomme over for forurening i brændstoffet, f.eks. metaller og højt svovlindhold.

Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring frysepunktet. Dette er mere letflydende ved lave temperaturer og reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.

Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.

Vigtigt

Dieselbrændstoffet skal:

 • opfylde normen EN 590 og/eller SS 155435
 • have et svovlindhold på højst 10 mg/kg
 • maksimalt have 7 volumenprocentFAME (Fatty Acid Methyl Ester).

Vigtigt

Diesellignende brændstoffer, som ikke må anvendes:

 • Specielle additiver
 • Marine Diesel Fuel
 • Fyringsolie
 • FAME

  Gasolie kan indeholde en vis mængde FAME, der må ikke tilsættes yderligere mængde.

  (Fatty Acid Methyl Ester) og vegetabilsk olie.

Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, som ikke dækkes af Volvos garantier.

Brændstofstop

Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof, kan udluftning på værksted være nødvendig for at genstarte efter optankning.

Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du starter motoren, efter at brændstoftanken er blevet fyldt med diesel:

 1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk den ind til endestillingen. For nærmere oplysninger, se Nøglepositioner.
 2. Tryk på START-knappen uden at trykke ned på bremse- og/eller koblingspedal.
 3. Vent ca. ét minut.
 4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/eller koblingspedal ned, og tryk på START-knappen en gang til.

Note

Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:

 • Stands bilen på så plan/vandret jord som muligt - hvis bilen hælder, er der risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.

Aftapning af kondensvand i brændstoffilter

I brændstoffilteret separeres kondensvand fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.

Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i overensstemmelse med serviceintervallerne i Service- og garantibogen eller ved mistanke om, at der er anvendt forurenet brændstof. For nærmere oplysninger, se Volvos serviceprogram.

Vigtigt

Visse specielle additiver eliminerer separeringen af vand i brændstoffilteret.


Hjalp dette?