Sikkerhedstjenester

Sikkerhedstjenester med Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Automatisk og manuel alarm og mulighed for at tilkalde vejhjælp er sikkerhedstjenester, der er tilgængelige via Volvo On Call (VOC). Sikkerhedstjenester bruges til alarm i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.

Automatisk alarm

Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes et signal automatisk til VOC Servicecenter. Der sker følgende:

  1. Der sendes automatisk en meddelelse fra bilen til VOC Servicecenter.
  2. VOC Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for hjælp.
  3. VOC Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi, ambulance, bugsering og lign.).

Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt, kontakter VOC Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.

Manuel alarm

Kontakt VOC Servicecenter for at bede om hjælp i nødsituationer, se alarmere manuelt.

Vejhjælp

Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri, se tilkalde vejhjælp.

Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.

Alarmnummer

Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet direkte til alarmnummeret for det område, hvor bilen befinder sigGælder visse markeder..


Hjalp dette?