Parkeringshjælp

Parkeringshjælp* - funktion

Opdateret 7/23/2018

Parkeringshjælpen aktiveres automatisk ved motorstart - afbryderkontaktens lampe lyser. Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.

Til/Fra for Parkeringshjælp.

Til/Fra for Parkeringshjælp.

Skærmvisning - viser forhindringer foran til venstre og bagved til højre.

Skærmvisning - viser forhindringer foran til venstre og bagved til højre.

Midterkonsollens skærm viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og en registreret forhindring.

Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude, desto kortere er afstanden mellem bilen og en registreret forhindring.

Desto kortere afstand til forhindringen foran/bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.

Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest bilen er udfyldt. Hvis der er en forhindring inden for konstanttoneafstanden både foran og bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.

Vigtigt

Der kan være problemer med at opfange signalerne fra genstande, f.eks. kæder, tynde pæle eller lave forhindringer, som derfor midlertidigt ikke registreres af sensorerne - den pulserende tone kan uventet standse i stedet for at skifte til den forventede konstante tone.

Sensorerne kan ikke registrere høje genstande, f.eks. en rampe der rager op.

  • Vær i sådanne situationer særligt opmærksom, og styr/flyt bilen meget langsomt, eller afbryd den nuværende parkeringsmanøvre - der kan være høj risiko for skader på køretøjer eller andre genstande, da sensorerne ikke virker optimalt i øjeblikket.

Hjalp dette?