Indledning

Digital instruktionsvejledning i bilen

Opdateret 7/23/2018

Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen i bilenGælder visse bilmodeller.. Indholdet er søgbart, og det er nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.

Video thumbnail

Åbne den digitale instruktionsvejledning - tryk på MY CAR-knappen på midterkonsollen, tryk på OK/MENU, og vælg Instruktionsvejledning.

For grundlæggende navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening . Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Instruktionsvejledningens startside.

Instruktionsvejledningens startside.

Der er fire muligheder for at finde oplysninger i instruktionsvejledningen:

  • Søg - Søgefunktion til at finde en artikel.
  • Kategorier - Alle artikler sorteret i kategorier.
  • Favoritter - Hurtig adgang til foretrukne artikler.
  • Quick Guide - Et udvalg af artikler til almindelige funktioner.

Vælg informationssymbolerne i nederste højre hjørne for at få oplysninger om den digitale instruktionsvejledning.

Note

Instruktionsvejledningen er ikke tilgængelig under kørsel.

Søg

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord, f.eks. "sikkerhedssele".

Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

Fortsæt med det næste bogstav osv.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at udføre søgningen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.

123/ABC

Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU.

MERE

Skift til specialtegn med OK/MENU.

OK

Udfør søgningen. Drej TUNE for at vælge et resultat, og tryk på OK/MENU for at gå til artiklen.

a|A

Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU.

{ | }

Skifter fra teksthjulet til søgefeltet. Flyt markøren med TUNE. Slet eventuelle stavefejl med EXIT. For at vende tilbage til teksthjulet skal du trykke på OK/MENU.

Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i søgefeltet.

Kategorier

Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i hovedkategorier og underkategorier. Den samme artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.

Drej TUNE for at navigere i kategoritræet, og tryk på OK/MENU for at åbne en kategori - markeret - eller artikel - markeret . Tryk på EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.

Favoritter

Her er de artikler, der er gemt som favoritter. For at markere en artikel som favorit, se overskriften "Navigere i en artikel" nedenfor.

Drej TUNE for at navigere på favoritlisten, og tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk på EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.

Quick Guide

Her er der et udvalg af artikler til at lære bilens mest almindelige funktioner at kende. Artiklerne kan også nås via kategorier, men er samlet her for hurtig adgang.

Drej TUNE for at navigere i Quick Guide, og tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk på EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.

Navigere i en artikel

Hjem - fører til startsiden for instruktionsvejledningen.
Favorit - tilføjer/fjerner artiklen som favorit. Du kan også trykke på FAV-knappen på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en artikel som favorit.
Markeret link - fører til en forbundet artikel.
Særlige tekster - hvis artiklen indeholder advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster vises her det tilknyttede symbol og antallet af sådanne tekster i artiklen.

Drej TUNE for at navigere mellem links eller rulle i en artikel. Når skærmen er rullet til begyndelsen/slutningen af en artikel, nås punkterne hjem og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk på OK/MENU for at aktivere valget/det markerede link. Tryk på EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.


Hjalp dette?