Låsning/oplåsning

Privatlåsning*

Opdateret 7/23/2018

Privatlåsning er beregnet til brug, når bilen afleveres til service, et hotel el. lign. Så er handskerummet låst, og bagklappens lås er koblet fra centrallåsen - bagklappen kan ikke åbnes, hverken med centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.

Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.

Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.

Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og aktiveret privatlåsning.

Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og aktiveret privatlåsning.

Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af alarmen, åbning af dørene og til at køre bilen.

Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.

Note

Glem ikke at trække bagagegardinet ud over bagagerummet, før bagklappen lukkes.

Aktivere/deaktivere

          
Aktivering af privatlåsning.

Aktivering af privatlåsning.

For at aktivere privatlåsningen:

Skyd nøglebladet ind i handskerummets låsecylinder.

Drej nøglebladet 180 grader højre om. I låst stilling står nøglehullet lodret.

Træk nøglebladet ud. Samtidig viser kombiinstrumentets informationsdisplay en meddelelse.

Derefter er handskerummet låst, og bagklappen kan ikke længere låses op med fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.

Note

Sæt ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen - opbevar det på et sikkert sted.

  • Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.

For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se Låsning/oplåsning - handskerum.


Hjalp dette?