Parkeringshjælp

Parkeringshjælp* - foran

Opdateret 7/23/2018

Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp ved parkering. Et lydsignal og symboler på midterkonsollens skærm angiver afstanden til den registrerede forhindring.

Parkeringshjælpen aktiveres automatisk ved motorstart - afbryderkontaktens lampe for til/fra lyser. Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.

Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra en af de forreste højttalere.

Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til ca. 10 km/t. Lampen i knappen er tændt for at angive, at systemet er slået til. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.

Note

Parkeringshjælpen foran deaktiveres, når parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.

Vigtigt

Ved montering af ekstralys: Husk, at disse ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.


Hjalp dette?