Adaptiv fartpilot

Begrænsninger for den adaptive fartpilot*

Opdateret 7/23/2018

Den adaptive fartpilot (Adaptive Cruise ControlACC) kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.

Stejle veje og/eller tung last

Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner. Funktionen kan have vanskeligt ved at holde den rette afstand til forankørende køretøjer under kørsel ned ad stejle bakker. Vær i givet fald ekstra agtpågivende og klar til at bremse. Brug ikke den adaptive fartpilot med tung last eller med en anhænger tilkoblet bilen.

Øvrigt

  • Køretilstand Off Road kan ikke vælges, når den adaptive fartpilot er aktiveret.

Note

Funktionen benytter bilens radarenhed, der har visse generelle begrænsninger, se "Begrænsninger for radarenheden".


Hjalp dette?