City Safety

Begrænsninger for City Safety

Opdateret 7/23/2018

Funktionen City Safety kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.

Omgivelser

Lave genstande

Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel for last der rager ud, eller tilbehør som f.eks. ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger motorhjelmens højde, begrænser funktionen.

Glat føre

Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske City Safetys evne til at undgå en kollision. I sådanne situationer vil de blokeringsfri bremser og stabilitetskontrollen ESC give den bedst mulige bremsekraft og opretholde stabiliteten.

Modlys

Det visuelle advarselssignal i forruden kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser, brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem.

Varme

I tilfælde af høj temperatur i kabinen, f.eks. pga. stærkt sollys, kan det visuelle advarselssignal i forruden midlertidigt sættes ud af funktion.

Kamera- og radarenhedens synsfelt

Kameraets synsfelt er begrænset, så fodgængere, større dyr, cyklister og køretøjer i visse situationer ikke kan registreres eller først registreres senere end forventet.

Snavsede køretøjer kan blive registreret senere end andre, og motorcykler kan i mørke blive registreret sent eller slet ikke.

Hvis en tekstmeddelelse på førerdisplayet tilkendegiver, at kamera- og radarenheden er blokeret, betyder det, at City Safety kan have svært ved at registrere fodgængere, større dyr, cyklister, køretøjer eller vejstriber foran bilen. Det betyder det, at City Safety kan have reduceret funktion.

En fejlmeddelelse vises imidlertid ikke i alle situationer, hvor forrudens sensorer er blokeret. Føreren skal derfor være påpasselig med at holde forrudens område foran kamera- og radarenheden rent.

Vigtigt

Vedligeholdelse og udskiftning af komponenter i City Safety må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Førerens indgriben

Bakning

Når bilen bakker, er City Safety midlertidigt deaktiveret.

Lav hastighed

City Safety aktiveres ikke ved meget lav fart, under 4 km/t (3 mph). Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens egen bil nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.

Aktiv fører

Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber City Safety ikke ind og udsætter advarsel/indgriben i situationer, hvor føreren på en klar måde styrer og speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.

En aktiv og bevidst adfærd i trafikken kan derfor forsinke en kollisionsadvarsel og indgriben for at minimere unødvendige advarsler.

Øvrigt

Advarsel

Advarsler og bremseindgreb kan blive udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at kamera- og radarenheden ikke kan registrere fodgængere, cyklister, større dyr eller køretøjer på rette måde.

For at et køretøj skal kunne registreres om natten, skal dets for- og baglygter fungere og lyse klart.

Kamera- og radarenheden har en begrænset rækkevidde for fodgængere og cyklister. Systemet kan give effektive advarsler og bremseindgreb, hvis den relative hastighed er under 50 km/t (30 mph). For stillestående eller langsomtkørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed er op til 70 km/t (43 mph). Hastighedsreduktionen for store dyr er mindre end 15 km/t (9 mph) og kan opnås ved kørehastigheder over 70 km/t (43 mph). Ved lavere hastigheder er advarsel og bremseindgreb for store dyr mindre effektive.

Advarsler for stillestående eller langsomt kørende køretøjer og store dyr kan sættes ud af funktion pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 70 km/t (43 mph).

Undgå at placere, klistre eller montere noget på forrudens yder- eller inderside, foran eller omkring kamera- og radarenheden. Det kan forstyrre de kamerabaserede funktioner.

Genstande, sne, is eller snavs omkring kamerasensoren kan reducere funktionen, slå den helt fra eller give forkert funktionsreaktion.

Note

Funktionen benytter bilens kameraenhed, der har visse generelle begrænsninger, se "Begrænsninger for kameraenheden".

Note

Funktionen benytter bilens radarenhed, der har visse generelle begrænsninger, se "Begrænsninger for radarenheden".


Hjalp dette?