Kommunikation med tilsluttet bil

Fjern Wi-Fi-netværk

Opdateret 7/23/2018

Fjerne netværk, der ikke skal anvendes.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på Wi-FiGemte netværk.

Tryk på Glem for det netværk, der skal fjernes.

Bekræft valget.

Bilen vil ikke længere oprette forbindelse til netværket.

Fjern alle netværk

Alle netværk kan fjernes samtidigt ved at nulstille til fabriksindstillingerne. Bemærk, at alle brugerdata og systemindstillinger nulstilles til den oprindelige fabriksindstilling.


Hjalp dette?