Systeminformation

Opdatering af kortdata via PC og USB

Opdateret 7/23/2018

Hentning af kortdata fra internettet til USB-hukommelse og derefter fra USB-hukommelsen til bilen.

Forberedelser

P5-1507-Nav-MapCare Princip USB

Principper for opdatering via computer og USB-hukommelse.

USB-hukommelse

Der kræves følgende, for at en USB-hukommelse kan håndtere en opdatering:

Parameter

Krav

USB-standard (1.0/2.0/3.0):

Mindst 2.0

Filsystem (Ext2/NTFS/FAT32):

FAT32

Kapacitet (8/16/32/64 GB):

Kortfilernes størrelse er markedsrelaterede. Se filstørrelsen under "Nærmere oplysninger" for det respektive marked på Volvo Cars supportside (support.volvocars.com).

Notere aktuel kortversion

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Tryk på Downloadcenter i applikationsvisningen.

P5-1507-Navi Karta Uppdat-1

Tryk på pilen for at udvide regionen.

Der vises detaljerede kortoplysninger.

P5-1646-Navi-USB Map update

Notér kortinformation.

Hentning af kortdata fra internettet til USB-hukommelse

Hav USB-hukommelse og noteret kortinformation ved hånden.

Fra en computer med internet - foretag tilslutning til supportsiden for Volvo Cars (support.volvocars.com).

Vælg kort, bilmodel og modelår.

Tryk på regionen, der skal opdateres.

Kortbillede med information om de seneste kortdata for regionen vises.

Kontrollér, at kortversionen er nyere end den i bilen.

Forbind en USB-hukommelse til computeren, og hent opdateringen til USB-hukommelsen.

Den nødvendige tid til opdateringen varierer, afhængigt af kortdataenes størrelse og forbindelsens båndbredde.

Overførsel af kortdata fra USB til bilen

En overførsel kan tage op til 40 minutter, afhængig af kortdataenes omfang. Opdateringen foregår under kørsel. Hvis indlæsningen ikke er færdig, når bilen slukkes, fortsætter opdateringen, næste gang den kører.

Opdatere

Aktivere navigationssystemet

Tilslut USB-hukommelsen til bilens USB-kontakt. Hvis der er to USB-indgange, må den anden ikke være i brug.

Navigationssystemet registrerer automatisk, at en opdatering er tilgængelig, hvorefter skærmen under opdatering af hele kortdatabasen viser, hvor meget af processen der resterer, udtrykt i %.

Ved opdatering af en enkelt region starter opdateringen med det samme.

For at starte opdatering af hele kortdatabasen skal brugeren trykke på Bekræft, henholdsvis på Annuller for at afbryde installeringen.

Tryk på Bekræft. Opdatering af hele kortdatabasen begynder, og information om, hvordan processen skrider frem, vises på midterdisplayet.

Skærmen viser, når overførslen er udført. Træk derefter USB-hukommelsen ud.

Start infotainment-systemet igen.

Kontrollér, at de rigtige kortdata er blevet overført til bilen, ved at gentage de trin, der er beskrevet ovenfor under "Notere aktuel kortversion".

Afbrydelse

Ved afbrydelse under opdatering vises altid en forklarende tekstmeddelelse på midterdisplayet.

Hvad sker der, hvis...

Svar

...infotainmentsystemet slukkes under en igangværende opdatering?

Processen holder pause og fortsætter automatisk dér, hvor den blev afbrudt, når systemet aktiveres igen, f.eks. ved motorstart.

...USB-hukommelsen trækkes ud, før opdateringen er klar?

Processen sættes på pause og genoptages automatisk, hvor den blev afbrudt, når USB-hukommelsen forbindes til bilen igen.

For yderligere oplysninger, se Volvo Cars supportside (support.volvocars.com), eller kontakt en Volvo-forhandler.


Hjalp dette?