Kørecomputer

Vise kørselsdata på førerdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Kørecomputerens registrerede og beregnede værdier kan vises på førerdisplayet.

Værdierne gemmes i en kørecomputer-app. Via appmenuen er det muligt at vælge, hvilke oplysninger førerdisplayet skal vise.

P5-1717-ALL-Trip computer navigation in driver display

Åbn og naviger i appmenuenSkematisk illustration - detaljerne kan variere, alt efter bilmodellen. med knapperne til højre på rattet.

Appmenu
Venstre/højre
Op/ned
Bekræft

Åbn appmenuen på førerdisplayet ved at trykke på (1).

(App-menuen kan ikke åbnes samtidig med, at der er en ikke-kvitteret meddelelse på førerdisplayet. Meddelelsen skal først bekræftes, inden app-menuen kan åbnes.)

Naviger til kørecomputer-appen mod venstre eller højre med (2).

De fire øverste menulinjer viser de målte værdier for triptæller TM. De næste fire menulinjer viser de målte værdier for triptæller TA. Rul op eller ned i listen (3).

Rul længere ned til alternativknapperne for at vælge, hvilke oplysninger der vises på førerdisplayet:

  • Kørestrækning til tom tank
  • Kilometertæller
  • Kørestrækning for triptæller TM, TA, eller ingen visning af kørestrækning
  • Aktuelt brændstofforbrug, gennemsnitligt forbrug for TM eller TA, alternativt ingen visning af brændstofforbrug
  • Turist (alternativt speedometer).

Marker eller fjern markeringen af et valg med O-knappen (4). Ændringen foretages med det samme.


Hjalp dette?