Pilot Assist

Pilot Assist

Opdateret 7/23/2018

Pilot Assist hjælper føreren med at køre mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og at holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til det forankørende køretøj.

Video thumbnail

Sådan fungerer Pilot Assist

Funktionen Pilot Assist er primært beregnet til anvendelse på motorveje og lignende store trafikårer, hvor den kan bidrage til en mere bekvem kørsel og en mere afslappet kørselsoplevelse.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kamera- og radarenheden måler afstanden til det forankørende køretøj og registrerer sidemarkeringerBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

Kamera- og radarenhed
Afstandsmåler
Måler, sidemarkeringer

Føreren vælger den ønskede hastighed og tidsafstand til det forankørende køretøj. Pilot Assist læser afstanden til det forankørende køretøj og vognbanens sidemarkeringer på vejen med kamera- og radarenheden. Den forudindstillede tidsafstand holdes gennem automatisk hastighedstilpasning samtidig med at, styreassistance hjælper med at placere ens egen bil inden for kørebanen.

Pilot Assist styreassistance baseres på en afvejning af den forankørende køretøjs rute og kørebanens sidemarkeringer. Føreren kan når som helst ignorere anbefalingen om styring Pilot Assist og styre i en anden retning, f.eks. for at skifte kørebane eller undgå forhindringer på vejen.

Hvis Pilot Assist ikke kan fortolke vognbanen entydigt, f.eks. hvis kamera- og radarenheden ikke kan se vognbanens sidemarkeringer, lukker Pilot Assist midlertidigt for styreassistance, men genoptager den, hvis vognbanen igen kan fortolkes. Funktionerne hastigheds- og afstandsregulering forbliver dog fortsat aktive.

Advarsel

Pilot Assist styreassistance slås automatisk fra og til uden varsel.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Den aktuelle status for styreassistance vises med ratsymbolets farve:

• GRØNT rat angiver aktiv styreassistance

• GRÅT rat (som på billedet) angiver deaktiveret styreassistance.

Advarsel

 • Funktionen Pilot Assist er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere - men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
 • Føreren rådes til at læse alle afsnit i Instruktionsvejledningen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug (se listen over links sidst i denne artikel).
 • Pilot Assist skal kun anvendes, hvis der er tydelige vognbanestriber på begge sider af vognbanen. Enhver anden brug øger risikoen for kontakt med omgivende forhindringer, som funktionen ikke kan registrere.
 • Pilot Assist kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med den rette sideværts placering i vognbanen, passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler og -bestemmelser.

Note

Afhængig af markedet kan denne funktion være enten standard eller tilvalg.

Pilot Assist regulerer hastigheden med gasgivning og opbremsninger. Det er normalt, at bremserne afgiver svage lyde, når de bruges til justering af hastigheden.

Pilot Assist søger at regulere hastigheden på en smidig måde. I situationer der kræver hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt. På grund af kamera- og radarenhedens begrænsninger kan en opbremsning komme uventet eller helt udeblive.

Pilot Assist tilstræber at følge forankørende køretøjer i samme vejbane med en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarenheden ikke kan se et forankørende køretøj, vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede og gemte hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed stiger og overstiger den lagrede hastighed.

For biler med automatgear gælder:

 • Pilot Assist kan følge et andet køretøj ved hastigheder fra stillestående op til 200 km/t (125 mph).
 • Pilot Assist kan yde styreassistance fra næsten stillestående op til 140 km/t (87 mph).

For biler med manuel gearkasse gælder:

 • Pilot Assist kan følge et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t(20 mph) op til 200 km/t (125 mph).
 • Pilot Assist kan yde styreassistance fra 30 km/t(20 mph) op til 140 km/t(87 mph).

Advarsel

 • Pilot Assist er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
 • Pilot Assist bremser ikke for mennesker, dyr, genstande, små køretøjer (f.eks. cykler eller motorcykler), lave påhængsvogne/trailere eller modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer.
 • Brug ikke Pilot Assist i krævende situationer såsom bytrafik, vejkryds, isglatte veje, meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje, fra- og tilkørsler eller med en anhænger tilkoblet bilen.

Vigtigt

Vedligeholdelse af komponenter i Pilot Assist må kun udføres på værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

I kurver og når vejen deler sig

Pilot Assist samspiller med føreren, som derfor ikke skal afvente styrehjælp fra Pilot Assist, men altid skal være klar til at øge sin egen styreindsats, navnlig i kurver.

Når bilen nærmer sig en frakørsel, eller hvis kørebanen deler sig, bør føreren styre mod den ønskede vognbane for at angive ønsket køreretning til Pilot Assist.

Pilot Assist forsøger at holde bilen i midten af vognbanen

Når Pilot Assist hjælper med at styre, forsøger den at placere bilen midt imellem vognbanemarkeringerne, og derfor anbefales det at lade bilen selv finde den optimale placering, for at få en så jævn køreoplevelse som muligt. Føreren kontrollerer, at bilen placeret på sikker vis på vognbanen og har derfor altid mulighed for at justere positionen ved at øge sin egen styreindsats.

Hvis Pilot Assist ikke placerer bilen et passende sted på vognbanen, anbefales det at frakoble Pilot Assist eller skifte til Adaptiv fartpilot.

Oversigt

Knapper

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

Knapper og symboler for funktionerBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

: Aktiverer Pilot Assist fra standby og genoptager den lagrede hastighed og tidsafstand
: Øger gemt hastighed
: Fra standby - Aktiverer Pilot Assist og lagrer den aktuelle hastighed
: Fra aktiv tilstand - Deaktiverer Pilot Assist/skifter til standby
: Skifter fra Pilot Assist til adaptiv fartpilot
: Reducerer lagret hastighed
Øger tidsafstanden til forankørende køretøj
: Skifter fra adaptiv fartpilot til Pilot Assist
Mindsker tidsafstanden til forankørende køretøj
Funktionssymbol
Symboler for målbil og tidsafstand til forankørende køretøj
Symbol for aktiveret/deaktiveret styreassistance

Førerdisplay

P5-1507-ACC Mätargrafik

Angivelse af hastighederBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

Gemt hastighed
Forankørende køretøjers hastighed
Ens egen bils hastighed

Forskellige kombinationer af symboler, alt efter trafiksituationen, kan ses i afsnittet "Symboler og meddelelser for Pilot Assist".


Hjalp dette?