Skift af hjul

Montere hjul

Opdateret 7/23/2018

Instruktion til at montere hjul ved hjulskift.

Note

Donkraften der leveres med bilen, er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved udskiftning af hjul pga. punktering. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal løftes oftere eller i længere tid end ved et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.

Advarsel

 • Aktivér parkeringsbremsen og sæt gearvælgeren i parkeringsposition (P).
 • Blokér de hjul, der står på underlaget, med massive træklodser eller store sten.
 • Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at den er fri for snavs.
 • Kontrollér, at donkraften står på et fast, plant underlag, der ikke er glat og ikke hælder.
 • Donkraften skal være forsvarligt fastgjort i donkraftholderen.
 • Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens donkraftholder.
 • Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft.
 • Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.
 • Brug donkraften, der er beregnet til bilen, ved dækskifte. Ved alt andet arbejde bør der bruges understøtning til opklodsning af bilen.
 • Kryb aldrig under bilen eller før nogen legemsdel ind under den, når den løftes med donkraft.

Rengør anlægsfladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.

Brug ikke smøremiddel på hjulboltenes gevind.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med 140 Nm (103 ft.lbs.). Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

P5-1507- tightening wheel screws

Sæt plasthætterne på hjulboltene igen.

Advarsel

Hjulboltene skal muligvis efterspændes nogle dage efter et skift. Temperaturforskelle og vibrationer kan bevirke, at de ikke er spændt lige meget.

Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Hjalp dette?