Skift af hjul

Snekæder

Opdateret 7/9/2020

Snekæder

Snekæder og/eller vinterdæk kan bidrage til at forbedre trækkraften under vinterforhold.

Advarsel

Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Kun enkeltsidede snekæder er tilladt.

Hvis du er i tvivl om snekæder, anbefaler Volvo at kontakte et autoriseret Volvo-værksted. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig skade på bilen og føre til ulykker.

Vigtigt

Snekæder kan bruges på bilen med følgende begrænsninger:

  • Volvo anbefaler ikke brug af snekæder på hjul, der er større end 18 tommer.
  • Følg altid nøje producentens monteringsanvisninger. Montér kæderne så stramt som muligt, og spænd dem med jævne mellemrum.
  • Snekæder må kun bruges på forhjulene (dette gælder også biler med firehjulstræk).
  • Hvis der monteres tilbehørs-, eftermarkeds- eller "special"-dæk af en anden størrelse end de originale dæk og hjul, kan snekæder i visse tilfælde IKKE bruges. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem kæderne og bremserne, affjedringen og karosseridele.
  • Undersøg de lokale forskrifter om brug af snekæder, inden de monteres.
  • Overskrid aldrig den af kædeproducenten angivne maksimumshastighed. Hastigheden må aldrig under nogen omstændigheder overstige 50 km/t (30 mph).
  • Undgå bump, huller og skarpe sving under kørsel med snekæder.
  • Undgå at køre, hvor der ikke ligger sne, da dette slider meget på både snekæderne og dækkene.
  • Kørsel med snekæder kan forringe bilens køreegenskaber. Undgå hurtige eller skarpe sving og bremsning med låste hjul.
  • Visse kædetyper der spændes fast, griber forstyrrende ind i bremsedele og kan derfor IKKE bruges.

Flere oplysninger om snekæder kan fås hos en Volvo-forhandler.


Hjalp dette?