Internetforbindelse

Indstillinger for bilmodem

Kun biler med Volvo On Call.

Opdateret 7/9/2020

Indstillinger for bilmodem

Kun biler med Volvo On Call.

Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er også muligt at dele internetforbindelsen via Wi-Fi.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på KommunikationInternetdeling via Bilmodem, og vælg indstillinger:

  • Internetdeling via Bilmodem – Vælg at bruge bilmodemmet som forbindelse.
  • Dataanvendelse – Tryk på Nulstil nulstiller tælleren for modtagne og sendte data.
  • Netværk
Vælg teleselskab – Automatisk eller manuelt valg af netværksudbyder.
Dataroaming – hvis feltet er afkrydset, vil bilmodemmet forsøge at oprette forbindelse til internettet, når bilen er i udlandet uden for hjemmenetværket. Bemærk, at det kan medføre høje omkostninger. Kontroller din roamingaftale om datatrafik med netværksudbyderen i dit land.
  • SIM-kortets PIN-kode
Skift PIN-kode – Der kan maksimalt indtastes fire cifre.
Deaktivér SIM-kortets PIN-kode – Vælg, om der skal kræves PIN-kode for adgang til SIM-kortet.
  • Send forespørgselskode – Bruges f.eks. til at hente eller kontrollere saldoen på taletidskort. Funktionen afhænger af udbyderen.

Hjalp dette?