Navigation

Kortnavigation* på førerdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Sensus Navigation præsenteres og betjenes på flere måder, f.eks. på førerdisplayet.

P5-15w07-Overview-DIM 12

Kortet vises kun ved 12"-førerdisplay.

Under kørslen vejvises føreren af stemmevejledning og instruktioner på førerdisplayet. Kortvisning på førerdisplayet kan også aktiveres uden en angivet destination.

Knapperne til højre på rattet og førerdisplayet

Med knapperne til højre på rattet kan nogle funktioner i kortnavigation betjenes, f.eks. Kør hjem og Afbryd vejledning. Hvis der vises en meddelelse på førerdisplayet, skal den først accepteres eller afvises, inden menuen vises.

P5-1617-Navi-App menu and right steering wheel switch (RoW)
Åbne/lukke menuen. Menuen lukkes automatisk efter en tids inaktivitet eller for visse valg.
Bladre mellem menuer.
Bladre mellem menupunkter.
Bekræfte eller markere et valg.

Hjalp dette?