Trafikinformation

Udvidet trafikinformation

Opdateret 7/23/2018

Når bilen er forbundet med internettet, kan føreren få adgang til øget trafikinformation (RTTIReal Time Traffic Information).

Information om trafikhændelser og trafikstrøm indsamles løbende fra mobilapps, offentlige myndigheder og GPS-data fra køretøjer. Når en bil anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades samtidigt anonyme data om trafikstrømmen ved bilens position, hvilket bidrager til tjenestens funktion. Anonyme data sendes kun, når RTTI er aktiveret.

Aktuelle trafikforhold vises i kortnavigationssystemet* for motorveje, større veje og landeveje, og visse ruter gennem bykerner.

Mængden af trafikinformation, der vises på kortet, afhænger af afstanden til bilen og vises kun inden for ca. 120 km (75 miles) fra bilens position.

Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med en farvet linje pr. kørselsretning:

  • Grøn – ingen forstyrrelser.
  • Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.
  • Sort - lukket vej.

Note

Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle regioner/lande.

Dækningsområderne for trafikinformation udvides løbende.


Hjalp dette?