Låsning og oplåsning

Aktivere og deaktivere privat låsning

Opdateret 7/23/2018

Privat låsning aktiveres med en funktionsknap på midterdisplayet og en valgfri PIN-kode.

Note

For at funktionen privat låsning skal kunne aktiveres, skal bilen mindst være i tændingsposition I.

Angive sikkerhedskode inden brug første gang

Første gang funktionen benyttes, skal der vælges en sikkerhedskode. Den kan derefter benyttes til deaktivering af privat låsning, hvis den valgte PIN-kode er blevet væk eller glemt. Sikkerhedskoden fungerer som en PUK-kode for alle de eventuelle PIN-koder, der er indstillet for funktionen privat låsning.

Gem sikkerhedskoden på et sikkert sted.

Sådan vælges en sikkerhedskode:

Tryk på knappen for privat låsning på funktionsvisningen.

P5-1646-x90-function button private locking

Der vises et pop op-vindue.

Indtast den ønskede sikkerhedskode.

Sikkerhedskoden er gemt. Funktionen privat låsning er nu klar til at aktiveres.

Hvis systemet er blevet nulstillet, skal ovenstående procedure gentages.

Aktivere privat låsning

Tryk på knappen for privat låsning på funktionsvisningen.

P5-1646-x90-function button private locking

Der vises et pop op-vindue.

Indtast den kode, der skal bruges for at kunne låse bagklappen op efter låsning, og tryk på Bekræft.

Bagklappen låses. Låsningen bekræftes med en grøn indikering ved knappen på funktionsvisningen.

Deaktivere privat låsning

Tryk på knappen for privat låsning på funktionsvisningen.

P5-1646-x90-function button private locking

Der vises et pop op-vindue.

Indtast den kode, der bruges ved låsning, og tryk på Bekræft.

Bagklappen låses op. Oplåsningen bekræftes ved, at den grønne indikering ved knappen på funktionsvisningen slukkes.

Note

Hvis man har mistet eller glemt PIN-koden, eller hvis der indtastes en forkert PIN-kode mere end tre gange, kan sikkerhedskoden benyttes til at deaktivere privat låsning.

Note

Hvis privat låsning er aktiveret, og bilen låses op via Volvo On Call* eller Volvo On Call*-mobilappen, vil privat låsning automatisk deaktiveres.


Hjalp dette?