Forsæde

Indstillinger for massage i forsædet*

Opdateret 7/23/2018

Til ændring af indstillinger kan både multifunktionsknappen* på sædet og midterdisplayet bruges. På midterdisplayet vises de forskellige indstillinger.

P5-1507-Multifunction frot seat

Multifunktionsknappen, placeret på siden af sædets siddedel.

Indstillinger for massage

Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:

  • Tænd/Sluk: Vælg Tænd/Sluk for at slå massagefunktionen til/fra.
  • Program 1-5 : Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem Bølge, Tråd, Avanceret, Lænd og Skulder.
  • Intensitet : Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
  • Hastighed : Vælg mellem Langsom, Normal og Hurtig.

Genstart af massage

Massagefunktionen slås automatisk fra efter 20 minutter. Genaktivering af funktionen foretages manuelt.

Tryk på Nystart, som vises på midterdisplayet, for at genstarte det valgte massageprogram.

Massageprogrammet starter igen. Hvis der ikke gøres noget, lægges meddelelsen i topvisningen.


Hjalp dette?