Anhængertræk og anhænger

Kørsel med anhænger

Opdateret 7/23/2018

Under kørsel med anhænger er der nogle ting, som er vigtige at overveje, hvad angår trækkrogen, anhængeren, og hvordan lasten placeres på anhængeren.

Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt. Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt.

Bilen leveres med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.

  • Trækkrogen skal være af godkendt type.
  • Anbring lasten i anhængeren, så trykket på trækkrogen følger det angivne maksimale kugletryk. Kugletrykket regnes som en del af bilens nyttelast.
  • Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk for fuld last.
  • Motoren belastes hårdere end normalt ved kørsel med anhænger.
  • Kør ikke med en tung anhænger, når bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst 1000 km (620 miles).
  • På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift ved manuelt gear til et lavere gear og afpas hastigheden.
  • Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
  • Hold en lav hastighed ved kørsel med anhænger op ad en lang, stejl bakke.
  • De angivne maksimale anhængervægte gælder kun for højder op til 1000 m (3280 fod) over havet. Over denne højde er motoreffekten og dermed bilens stigningsevne nedsat på grund af den lavere lufttæthed, og den maksimale anhængervægt skal derfor reduceres. Vægten af bil og anhænger skal reduceres med 10 % for hver yderligere 1000 meter (3280 fod)(eller del deraf).
  • Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.

Note

Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens brændstofforbrug i væsentlig grad.

Anhængerstik

Hvis bilens trækkrog har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug en adapter, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.

Vigtigt

Når motoren slukkes, kan den konstante batterispænding til anhængerstikket blive slået fra automatisk for ikke at aflade batteriet.

Anhængervægte

Advarsel

Følg de angivne anbefalinger for anhængervægt. Ellers kan hele vognen blive svær at kontrollere ved undvigemanøvrer og opbremsning.

Note

De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale regulativer for motorkøretøjer kan yderligere begrænse anhængervægt og hastighed. Anhængertræk kan være certificeret til en højere trækvægt, end hvad bilen må trække.

Niveauregulering*

Bilens system for niveauregulering tilstræber at holde en konstant højde uanset belastningen (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille, synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.

Ved kørsel i kuperet terræn og varmt klima

Under visse forhold er der risiko for overophedning ved kørsel med anhænger. I tilfælde af overophedning af motoren og drivsystemet tændes et advarselssymbol på førerdisplayet sammen med en meddelelse.

Nedenstående gælder kun for biler med automatgearkasse.

Den automatiske gearkasse vælger det optimale gear i forhold til belastning og omdrejningstal.

Stejle stigninger

Bloker ikke den automatiske gearkasse med et højere gear, end hvad motoren kan "klare". Det er ikke altid en fordel at køre i højt gear og med lavt omdrejningstal.

Parkere på skråninger

Træd bremsepedalen ned.

Aktivér parkeringsbremsen.

Vælg gearposition P.

Slip bremsepedalen.

Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.

Starte på en skråning

Træd bremsepedalen ned.

Vælg gearposition D.

Udløse parkeringsbremsen.

Slip bremsepedalen og kør af sted.


Hjalp dette?