Midterdisplay

Aktivere og deaktivere midterdisplay

Opdateret 7/23/2018

Midterdisplayet kan dæmpes ned og aktiveres igen ved hjælp af Hjem-knappen under skærmen.

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button

Knappen Hjem for midterdisplayet.

Konsekvensen, når hjemknappen anvendes, bliver, at skærmen nedtones, og at berøringsskærmen ikke længere reagerer ved berøring. Klimalinjen vil stadig vises. Alle funktioner tilknyttet skærmen fungerer stadig, herunder klima, lyd, guidning* og apps. Når midterdisplayet er neddæmpet, kan skærmen passende rengøres. Dæmpningsfunktionen kan også benyttes til at slukke for skærmen, så den ikke forstyrrer under kørsel.

Tryk på den fysiske knap Hjem under skærmen, og hold den inde.

Skærmen slukkes, bortset fra klimalinjen der stadig vises. Alle funktioner tilknyttet skærmen er stadig i gang.

Genaktiver skærmen. Tryk kortvarigt på knappen Hjem.

Den samme visning, der blev vist, før skærmen blev slukket, vises igen.

Note

Skærmen kan ikke slukkes, når en anmodning om at udføre en handling vises på skærmen.

Note

Midterdisplayet slukker automatisk, når motoren er slukket, og førerdøren åbnes.


Hjalp dette?