Midterdisplay

Håndtere midterdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Mange af bilens funktioner styres og reguleres fra midterdisplayet. Midterdisplayet er en touchskærm, der reagerer ved berøring.

Bruge touchskærm-funktionen på midterdisplayet

Skærmen reagerer forskelligt, afhængigt af om man trykker, trækker eller stryger over den. Det er f.eks. muligt at bladre mellem forskellige visninger, markere objekter, rulle i en liste og flytte apps ved at berøre skærmen på forskellige måder.

Et infrarødt lystæppe oven over hele skærmens flade bevirker, at skærmen registrerer en finger, der befinder sig lige foran skærmen. Denne teknologi gør det muligt at bruge skærmen, selv med handsker på.

To personer kan interagere med skærmen på én gang, f.eks. for at justere klimaet for fører- henholdsvis passagersiden.

Vigtigt

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.

I tabellen nedenfor er de forskellige fremgangsmåder til betjening af skærmen vist:

Fremgangsmåder

Udførelse

Resultat

P5-1507-Gestures-Tap

Tryk én gang.

Markerer et objekt, bekræfter et valg eller aktiverer en funktion.

Tryk to gange hurtigt.

Zoomer ind på et digitalt objekt, f.eks. et kort*.

Tryk og hold.

Griber fat i et objekt. Kan bruges til at flytte apps eller kortpunkter på kortet*. Tryk og hold fingeren mod skærmen, og træk samtidig objektet til den ønskede placering.

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Tryk en gang med to fingre.

Zoomer ud fra et digitalt objekt, f.eks. et kort*.

P5-1507-Gestures-Drag

Træk

Skifter mellem forskellige visninger, ruller i en liste, tekst eller visning. Hold og træk for at flytte apps eller kortpunkter på kortet*. Træk vandret eller lodret hen over skærmen.

P5-1507-Gestures-Flick

Stryg/træk hurtigt

Skifter mellem forskellige visninger, ruller i en liste, tekst eller visning. Træk vandret eller lodret hen over skærmen.

Bemærk, at berøring i den øverste del af skærmen kan få topmenuen til at åbne sig.

P5-1507-Gestures-Spread

Spred

Zoomer ind.

P5-1507-Gestures-Pinch

Knib

Zoomer ud.

Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning

Tryk kortvarigt på Hjem-knappen under midterdisplayet.

Seneste tilstand for visningen Hjem vises.

Tryk kortvarigt igen.

Alle visningen Hjems delvisninger sættes i standardtilstand.

Note

I visningen Hjems standardindstilling: Tryk kortvarigt på knappen Hjem. En animation, der beskriver adgang til de forskellige visninger, vises på skærmen.

Rulle i liste, artikel eller visning

Når en rullebjælke er synlig på skærmen, er det muligt at rulle op eller ned i visningen. Stryg nedad/opad et vilkårligt sted i visningen.

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay

Rullebjælken vises på midterdisplayet, når det er muligt at rulle i visningen.

Bruge knapper på midterdisplayet

P5-1507–Climate–Temperature regulation

Temperaturknapper.

Til mange af bilens funktioner anvendes knapper. Reguler f.eks. temperaturen ved enten at:

  • trække knappen til den ønskede temperatur,
  • trykke på + eller for at hæve eller sænke temperaturen trinvist, eller
  • trykke på den ønskede temperatur på knappen.

Hjalp dette?