Driver Alert System

Driver Alert Control (DAC)*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen DAC har til formål at fange førerens opmærksomhed, hvis føreren begynder at køre slingrende, f.eks. hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.

DAC har til formål at registrere en køremåde, der langsomt bliver dårligere, og er først og fremmest beregnet til brug på større veje. Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.

Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen med ratbevægelserne. Føreren advares, når bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.

I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så fald er det muligt, at føreren ikke får nogen advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse og tage en pause, når man føler sig træt, uanset om DAC har afgivet en advarsel eller ej.

Note

Funktionen må ikke anvendes til at forlænge en køretid. Planlæg altid tid til regelmæssige pauser, og sørg for at være udhvilet.

Begrænsning

Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel, uden at førerens køremåde er blevet forringet, f.eks. i følgende tilfælde:

  • I kraftig sidevind
  • På vejbelægning med hjulspor.

Note

Kamerasensoren har visse begrænsninger.


Hjalp dette?