Førerstøtte

Hill Descent Control (HDC)*

Opdateret 7/23/2018

HDC kan betragtes som en automatisk motorbremse. Når gaspedalen slippes ned ad bakke, bremses bilen normalt ved, at motoren søger at begrænse omdrejningstallet i tomgang, såkaldt motorbremsning. Men jo stejlere vejen er, og jo mere last der er i bilen, desto hurtigere ruller bilen på trods af motorbremsning – HDC-funktionen kompenserer for dette med automatisk bremseindgreb.

Generelt om HDC

HDC gør det muligt på stejle nedadgående bakker at øge/mindske hastigheden med foden på gaspedalen alene, uden at bruge driftsbremsen. Gaspedalens følsomhed bliver mindre og mere præcis, da pedalens fulde udslag kun kan regulere motorens omdrejningstal inden for et begrænset omdrejningstalområde. Bremsesystemet bremser selv, og giver bilen en lav og jævn hastighed, således at føreren kan koncentrere sig fuldstændigt om at styre.

HDC er en særlig stor hjælp på stejle bakker med ujævnt og glat føre, f.eks. ved søsætning af en båd fra en trailer og ned ad en rampe.

Advarsel

HDC fungerer ikke i alle situationer, den er kun beregnet som supplerende hjælpemiddel.

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde.

Funktion

HDC Til/Fra.

HDC Til/Fra.

HDC aktiveres eller slås fra med en af midterkonsollens strømafbrydere. Lampen i den lyser, når funktionen er aktiveret.

Når HDC er i gang, lyser kombiinstrumentets symbol kombineret med tekstmeddelelsen Nedkørselssystem slået TIL.

Funktionen er kun til rådighed i 1. gear og bakgear. For automatisk gearkasse gælder, at gearposition 1 er valgt, hvilket vises med tallet 1 på kombiinstrumentet, se Automatisk gearkasse - Geartronic.

Note

HDC kan ikke aktiveres på en automatisk gearkasse med gearvælgeren i position D.

Betjening

HDC tillader bilen at bevæge sig med højst 10 km/t fremad med motorbremsning og 7 km/t baglæns. Med speederen kan der dog vælges enhver hastighed inden for gearets hastighedsområde. Når speederen slippes, bremses bilen hurtigt ned igen til 10 henholdsvis 7 km/t, uanset hvor stejl bakken er, og uden at man behøver at bruge driftsbremsen.

Når funktionen arbejder, tændes bremselygterne automatisk. Føreren kan når som helst bremse eller standse bilen ved at bruge driftsbremsen.

HDC deaktiveres:

  • med midterkonsollens til-/fra-knap
  • hvis der vælges et højere gear end 1 gear i en manuel gearkasse
  • hvis der vælges et højere gear end 1 gear i en automatisk gearkasse, eller hvis gearvælgeren føres til position D.

Funktionen kan slås fra når som helst. Hvis det gøres på en stejl, nedadgående bakke, ophører bremsevirkningen ikke straks, men langsomt.

Note

Med HDC aktiveret kan der nogle gange opstå en forsinkelse mellem gasgivning og motorreaktion.


Hjalp dette?