Skift af hjul

Skift af hjul - montering

Opdateret 7/23/2018

Det er vigtigt, at monteringen af hjulet udføres korrekt.

Montering

Rengør anlægsfladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler på igen.

Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Note

Hjulkapslens udtag til ventilen skal være over ventilen på fælgen ved montering.

Advarsel

Kravl aldrig ind under bilen, når den er hævet op på en donkraft.

Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft.

Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem dem og vejen.

Note

Bilens almindelige donkraft er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved udskiftning af hjul ved punktering, skift til vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal løftes oftere eller i længere tid end ved et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.


Hjalp dette?