Komforttjenester

Fjernstarte varmeren* via SMS

Opdateret 7/23/2018

Via SMS styres varmeren i bilen.

Note

Udvis forsigtighed med, hvor bilen står parkeret, når fjernstart af varmer anvendes, da varmeren afgiver udstødningsgasser. Se yderligere oplysninger i bilens instruktionsvejledning.

Note

Hver delkommando følges af et #-tegn. Meddelelsen skal skrives som en streng uden mellemrum og afsluttes med et #-tegn, f.eks. # PIN-kode # 1 #

Telefonnummer

Meddelelsen skal sendes til følgende nummer: +46 70 903 20 40. For nogle mobiltelefoner er det muligt at lave en meddelelseskabelon for at give mulighed for nemmere og hurtigere betjening.

Direkte kommandoer

For at starte varmen direkte:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 1 #
 2. Send meddelelsen.

Hvis varmeren kører og skal lukkes med det samme:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 0 #
 2. Send meddelelsen.

Tidskommandoer

Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes meddelelsen med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17.30Tidspunktet afrundes altid til nærmeste femminutters interval..

Ændre og aktivere T1:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 # Tidspunkt #
 2. Send meddelelsen.

Ændre og aktivere T2:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 # Tidspunkt #
 2. Send meddelelsen.

Hvis et tidligere indført tidspunkt ønskes aktiveret:

Aktivere T1:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 #
 2. Send meddelelsen.

Aktivere T2:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 #
 2. Send meddelelsen.

For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres.

For at deaktivere T1:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 01 #
 2. Send meddelelsen.

For at deaktivere T2:

 1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 02 #
 2. Send meddelelsen.

Hvis varmeren ikke starter

Der er situationer, hvor varmeren ikke kan starte via SMS. Så sendes en SMS med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det mobilnummer, som har forsøgt at starte tjenesten.


Hjalp dette?