Tryghedstjenester

Tryghedstjenester med Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Tryghedstjenester til hjælp ved tyveri eller fjernoplåsning, hvis nøglerne er mistet eller låst inde.

Volvos tryghedstjenester skal minimere risikoen for, at ejeren mister sin bil. Hvis bilen bliver stjålet, kan den også spores og eventuelt deaktiveres.

Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's reservebatteri i kraft.

Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder nogle markeder et udvidet tryghedssystem som ekstraudstyr:

Tryghedssystem certificeret ifølge Stichting VbV, som opfylder kravene i Track & Tracing, TT03Gælder kun Holland., Gælder ikke V40/V40 Cross Country..

Tyverivarsel

Automatisk signal til VOC Servicecenter ved indbrud eller tyveri (hvis bilens alarmsystem er aktiveret).

Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC Servicecenter blive underrettet automatisk efter et stykke tid. Hvis alarmen slås fra ved hjælp af fjernbetjeningen, vil tjenesten blive afbrudt.

Sporing af stjålet køretøj

Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med politiet og VOC Kundeservice aftale, at bilen skal spores. VOC Kundeservice sender en meddelelse til bilen for at bestemme bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller anden myndighed.

Note

Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.

Fjernoplåsning

Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er blevet låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen inden for de næste 14 dage ved hjælp af VOC Servicecenter, efter at påkrævet autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter fjernoplåser VOC Servicecenter bilen efter aftale.

Fjernblokering

Visse markeder.

Overvågning og deaktivering af stjålet bil.

Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren eller myndighederne VOC Servicecenter.

Note

Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.

Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC Servicecenter fjernbetjeninger for at forhindre start af bilen. En deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt med VOC Servicecenter, og efter at påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører VOC Servicecenter aktivering af bilen.

Uautoriseret bevægelse (UMD)*

Gælder kun Holland.

,

Gælder ikke V40/V40 Cross Country.

UMD (Unauthorized Movement Detection) er et system til overvågning af uautoriseret bevægelse.

Uautoriseret bevægelse betyder, at bilen flyttes med motoren slukket. Hvis systemet registrerer en uautoriseret bevægelse af køretøjet vil VOC Kundeservice automatisk blive underrettet.

Eksempler på uautoriseret bevægelse er bugsering eller lastning og transport med anhænger. Bemærk, at f.eks. færgeoverfart og biltog også regnes som uautoriseret bevægelse, når motoren er slukket. I disse situationer skal UMD midlertidigt frakobles (se afsnittet Reduceret alarmniveau i bilens instruktionsvejledning).


Hjalp dette?