Stemmestyring

Hjælpefunktioner for stemmestyring

Opdateret 7/23/2018

Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i stemmestyringssystemet og mulighed for at lære systemet din stemme og udtale.

  • Stemmeinstruktioner: En funktion, der hjælper dig med at blive fortrolig med systemet og fremgangsmåden for at give kommandoer.
  • Voice training: En funktion, som gør det muligt for stemmestyringssystemet at lære din stemme og udtale at kende. Funktionen giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
  • Kortfattet instruktion: En funktion, der læser en kort instruktion op om, hvordan systemet fungerer.

Note

Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er parkeret.

Stemmeinstruktioner

Instruktionerne kan startes ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger til stemmestyringSelvstudium.

Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i alt tager ca. fem minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at springe en lektion over og gå til den næste skal du trykke på . Gå tilbage til den forrige lektion ved at trykke på .

Afslut instruktionerne med et tryk på EXIT.

Stemmetilpasning

Systemet viser nogle sætninger, som du kan sige. Stemmetilpasningen kan startes ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger til stemmestyringTilpasning af stemme.

Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal du huske at vælge profilenTrænet bruger under Brugerindstilling.

Bemærk, at hvis der foretages et andet valg af sprog til stemmestyring, skal der gennemføres en ny stemmetræning.

Kortfattet instruktion

Systemet læser en kortfattet instruktion til stemmestyring. Instruktionen startes ved at trykke på knappen til stemmestyring og sige "Kortfattet instruktion".


Hjalp dette?