XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Udforsk din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Adaptiv fartpilot

14 Resultater

Adaptiv fartpilot*

Den adaptive fartpilot (ACC* ) kan hjælpe f med at holde en jævn hastighed kombineret med en forvalgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Displayvisning for den adaptive fartpilot*

I de følgende billedeksempler vises, hvordan den adaptive fartpilot (ACC* ) kan vises på displayene i forskellige sammenhænge.

Valg og aktivering af adaptiv fartpilot*

Den adaptive fartpilot (ACC* ) skal først vælges og derefter aktiveres for at kunne regulere hastighed og afstand.

Deaktivering af adaptiv fartpilot*

Den adaptive fartpilot (ACC* ) kan deaktiveres og slukkes.

Skift mellem fartpilot og adaptiv fartpilot* på midterdisplayet

Når den almindelige fartpilot (CC* ) på midterdisplayets funktionsvisning.

Knap til adaptiv fartpilot*

En oversigt over hvordan den adaptive fartpilot (ACC* ) reguleres med knapperne i rattets venstre side, og hvordan funktionen vises på display.

Symboler og meddelelser for adaptiv fartpilot*

Et antal symboler og meddelelser vedrørende den adaptive fartpilot (ACC* .

Begrænsninger for adaptiv fartpilot*

Den Adaptive fartpilot (ACC* ) kan have begrænset funktionalitet i visse situationer.

Standby for adaptiv fartpilot*

Den adaptive fartpilot (ACC* ) kan deaktiveres og sættes i standby. Dette kan ske på grund af førerens indgreb eller automatisk.

Automatisk bremsning med førerstøtte

Førerstøtterne adaptiv fartpilot* og Pilot Assist* har en særlig bremsefunktion i langsom trafik og ved stillestående trafik. I visse situationer aktiveres parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen stille.

Indstil gemt hastighed for førerstøtte

Du kan indstille gemt hastighed for funktionerne fartbegrænser, fartpilot, adaptiv fartpilot* og Pilot Assist*.

Skift af mål med førerstøtte

Førerstøtterne adaptiv fartpilot* og Pilot Assist* har i kombination med automatisk gearkasse en funktion for skift af mål ved visse hastigheder.

video

Indstilling af tidsafstand til forankørende køretøj

Du kan indstille, hvilken tidsafstand der skal holdes til forankørende køretøj, for funktionerne adaptiv fartpilot*, Pilot Assist* og afstandskontrol*.

Advarsel fra førerstøtte ved kollisionsrisiko

Førerstøttesystemerne adaptiv fartpilot* og Pilot Assist* kan advare føreren, hvis afstanden til forankørende køretøj pludselig bliver for kort.