Låsning/oplåsning

Blokeret låsestilling

Opdateret 7/23/2018

Blokeret låsestilling vil sige, at alle åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket forhindrer åbning af døre indefra.

Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og ved nøglefri låsning (Passive Entry)*. Den blokerede låsestilling indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.

Note

Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.

Bilen kan kun låses op med fjernbetjeningen, nøglefri oplåsning eller Volvo On Call (VOC)*-mobilapp (se afsnittet Volvo On Call (VOC)*-mobilapp"), når blokeret låsestilling er aktiveret. Venstre fordør kan også låses op med det aftagelige nøgleblad.

Advarsel

Efterlad ingen personer i bilen uden først at deaktivere funktionen Blokeret låsestilling for ikke at risikere at låse nogen personer inde.

Midlertidig deaktivering

Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen, og dørene skal låses udefra, kan blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Ved almindelig låsning deaktiveres stikkontakterne direkte, men med den blokerede låsestilling midlertidigt deaktiveret er de aktive i højst 10 minutter efter låsning.

Midlertidig deaktivering kan foretages via midterdisplayets topvisning, vælg:

Indstillinger My Car Låsning Nedsat beskyttelse .

Det er også muligt at gøre dette fra midterdisplayets funktionsvisning med et tryk på Nedsat beskyttelse.

På midterdisplayet vises derefter. Nedsat beskyttelse. Den blokerede låsestilling deaktiveres midlertidigt ved efterfølgende låsning af bilen. Hvis bilen låses op og låses igen, skal den blokerede låsestilling midlertidigt deaktiveres igen. Bemærk, at alarmens bevægelses- og hældningssensorer* slås fra samtidigt.

Ved efterfølgende motorstart nulstilles systemet.

Note

  • Husk, at alarmen aktiveres, når bilen låses.
  • Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.

Hjalp dette?