Låsning/oplåsning

Elbetjent bagklap*

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at åbne/lukke bilens bagklap med elbetjening.

Som udvidet ekstraudstyr fås også åbning/lukning med fodbevægelse, se afsnittet "Åbne/lukke elbetjent bagklap med fodbevægelse" for mere information.

Åbning

Bagklappen kan åbnes med dens håndtag, med fodbevægelse*, med en knap på instrumentpanelet, eller med fjernbetjeningen.

Knap til åbning/lukning på instrumentpanelet.

Knap til åbning/lukning på instrumentpanelet.

Gør et af følgende for at åbne bagklappen:

 • Et let tryk på bagklappens håndtag.
 • Et langt tryk på instrumentpanelets -knap. Hold den inde, indtil klappen begynder at åbne.
 • Et langt tryk på fjernbetjeningens -knap. Hold den inde, indtil klappen begynder at åbne.

Lukning

Bagklappen kan lukkes med knappen på instrumentpanelet, med fodbevægelse*, med fjernbetjeningen, eller med knapperneBiler, der er udstyret med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*), har en knap til lukning eller en knap til lukning og låsning. på bagklappens underkant.

Gør et af følgende for at lukke bagklappen.

Et langt tryk på instrumentpanelets -knap eller på fjernbetjeningens -knap.

Bagklappen lukker automatisk, og der lyder bip. Klappen forbliver ulåst.

Knap til lukning og låsning på bagklappens underside.

Knap til lukning og låsning på bagklappens underside.

Tryk på -knappenBiler, der er udstyret med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*), har en knap til lukning eller en knap til lukning og låsning. på bagklappens underside for at lukke.

Bagklappen lukker automatisk. Klappen forbliver ulåst.

Note

Knappen er aktiveret 24 timer efter, at klappen er blevet efterladt åben. Derefter skal lukning foretages manuelt.

Tryk på -knappenBiler, der er udstyret med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*), har en knap til lukning eller en knap til lukning og låsning. på bagklappens underside for at lukke og samtidig låse både klap og døre (alle døre skal være lukket for låsning).

Bagklappen lukker automatisk. Klappen og dørene låses, og alarmenEkstraudstyr på visse markeder. aktiveres.

Note

Hvis fjernbetjeningen ikke registreres tilstrækkelig tæt på bagklappen, fungerer låsning/oplåsning ikke. Se "Fjernbetjeningens rækkevidde" for mere information.

Note

Ved nøglefri* låsning/lukning lyder der tre signaler, hvis nøglen ikke registreres tilstrækkeligt tæt på bagklappen. Se afsnittet "Fjernbetjeningens rækkevidde" og "Låse og fjernbetjeninger" for mere information.

Vigtigt

Ved manuel håndtering af bagklappen skal den åbnes eller lukkes langsomt. Brug ikke kraft til at åbne/lukke den, hvis den gør modstand. Den kan beskadiges og holde op med at fungere korrekt.

Afbryde åbning/lukning

Afbrydelse af åbning/lukning kan gøres på fem måder:

 • Tryk på instrumentpanelets knap.
 • Tryk på fjernbetjeningens knap.
 • Tryk på lukningsknappenBiler, der er udstyret med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*), har en knap til lukning eller en knap til lukning og låsning. på bagklappens underkant.
 • Tryk på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag.
 • Med fodbevægelse* (se afsnittet "Åbne/lukke elbetjent bagklap med fodbevægelse" for mere information).

Klappens bevægelse afbrydes og standser, og klappen kan derefter betjenes manuelt.

Programmerbar maksimal åbning

Bagklappens maksimale åbningsposition kan tilpasses, f.eks. ved lav loftshøjde i en garage.

Indstille maksimal åbning:

Åbn bagklappen. Stands den i den ønskede åbningsposition.

Tryk -knappen på bagklappens underside ind i mindst tre sekunder.

Der lyder to korte bip, og den gemte position er lagret.

Nulstilling af maksimal åbning:

Før klappen manuelt til dens højeste stilling. Tryk på -knappen på bagklappen i mindst tre sekunder.

Der lyder to bip, og den gemte position er dermed slettet. Klappen vil derefter blive åbnet til dens maksimale position.

Note

 • Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.

Klemmesikring

Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget modstand hindrer, at bagklappen åbnes/lukkes, aktiveres klemmesikringen.

 • Ved åbning: Bevægelsen afbrydes, bagklappen standser, og der lyder et langt bip.
 • Ved lukning: Bevægelsen afbrydes, bagklappen standser, der lyder et langt bip, og bagklappen vender tilbage til den programmerede maksimale position.

Advarsel

Pas på klemrisiko ved åbning/lukning. Før åbning/lukning påbegyndes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen personer i nærheden af bagklappen, da en klemskade kan få alvorlige konsekvenser.

Betjen altid bagklappen under opsyn.

Spændte fjedre

De spændte fjedre til den elbetjente bagklap.

De spændte fjedre til den elbetjente bagklap.

Advarsel

Åbn ikke de spændte fjedre til den elbetjente bagklap. De er spændt med højt tryk og kan forårsage skade ved åbning.


Hjalp dette?