Funktioner med tilsluttet bil

Hente, opdatere og afinstallere apps

Opdateret 7/23/2018

I en forbundet bil er det muligt at hente nye apps, holde eksisterende apps opdaterede og afinstallere apps.

Note

Hentning af data kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Apps håndteres via Downloadcenter i applikationsvisningen.

For at kunne hente, opdatere eller afinstallere apps, skal bilen være forbundet.

Hente en app

Åbn appen Downloadcenter.

Vælg Nye apps for at åbne en liste over apps, der er tilgængelige, men ikke installeret i bilen.

Tryk et sted på linjen for en app for at udvide listen og få mere information om appen.

Vælg Installér for at starte hentning og installering af den ønskede app.

Status angives for hentning og installering under udførelsen.

Hvis en hentning ikke kan starte i øjeblikket, vises en meddelelse. Appen vil forblive på listen, og det er muligt at prøve at starte en hentning igen.

Afbryde hentning

Tryk på Annuller for at afbryde en igangværende hentning.

Bemærk, at det kun er hentningen, der kan afbrydes. Når selve installationen er startet, kan den ikke afbrydes.

Opdatere apps

Hvis en app anvendes under en igangværende opdatering, vil den genstartes, for at installationen kan fuldføres.

Opdatere alle

Åbn appen Downloadcenter.

Vælg Installér alle.

Opdateringen påbegyndes.

Opdatere nogle

Åbn appen Downloadcenter.

Vælg Applikationsopdateringer for at åbne en liste over alle tilgængelige opdateringer.

Find den ønskede app, og vælg Installér.

Opdateringen påbegyndes.

Afinstallere en app

En app, der bruges, skal afsluttes, for at afinstallationen skal kunne gennemføres.

Åbn appen Downloadcenter.

Vælg Applikationsopdateringer for at åbne en liste over alle installerede apps.

Find den ønskede app, og vælg Afinstallér for at starte afinstallation af appen.

Når appen er afinstalleret, forsvinder den fra listen.


Hjalp dette?