Kommunikation med tilsluttet bil

Indstillinger for bilmodem*

Opdateret 7/23/2018

Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er også muligt at dele internetforbindelsen via Wi-Fi.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på KommunikationBilmodem-Internet, og vælg indstillinger:

  • Bilmodem-Internet – Vælg at bruge bilmodemmet som forbindelse.
  • Dataanvendelse – Tryk på Nulstil nulstiller tælleren for modtagne og sendte data.
  • Netværk
Vælg teleselskab – Automatisk eller manuelt valg af netværksudbyder.
Dataroaming – hvis feltet er afkrydset, vil bilmodemmet forsøge at oprette forbindelse til internettet, når bilen er i udlandet uden for hjemmenetværket. Bemærk, at det kan medføre høje omkostninger. Kontroller din roamingaftale om datatrafik med netværksudbyderen i dit land.
  • PIN for SIM-kort
Skift PIN – Der kan maksimalt indtastes fire cifre.
Deaktivér PIN – Vælg, om der skal kræves PIN-kode for adgang til SIM-kortet.
  • Send forespørgselskode – Bruges f.eks. til at hente eller kontrollere saldoen på taletidskort. Funktionen afhænger af udbyderen.

Hjalp dette?