Driver Alert Control

Begrænsninger for Driver Alert Control

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.

I visse tilfælde påvirkes køremåden muligvis ikke, til trods for førerens træthed - f.eks. ved brug af funktionen Pilot Assist - med det resultat at føreren ikke får nogen advarsel fra DAC. Derfor er det altid meget vigtigt at standse og tage en pause ved den mindste træthedsfornemmelse, uanset om DAC-funktionen har afgivet en advarsel eller ej.

Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel, uden at førerens køremåde er blevet forringet, f.eks. i følgende tilfælde:

  • I kraftig sidevind
  • På vejbelægning med hjulspor.

Note

Funktionen benytter bilens kameraenhed, der har visse generelle begrænsninger, se "Begrænsninger for kameraenheden".


Hjalp dette?