Parkeringshjælp

Begrænsninger for parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen parkeringshjælp kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.

Note

Da en trækkrog er konfigureret med bilens elektriske system, medregnes trækkrogens fremspring, når funktionen måler afstanden til genstande bag bilen.

Vigtigt

Der kan være problemer med at opfange signalerne fra genstande, f.eks. kæder, tynde pæle eller lave forhindringer, som derfor midlertidigt ikke registreres af sensorerne - den pulserende tone kan uventet standse i stedet for at skifte til den forventede konstante tone.

Sensorerne kan ikke registrere høje genstande, f.eks. en rampe der rager op.

  • I sådanne situationer må man være særligt opmærksom og styre/bevæge bilen meget langsomt eller afbryde den nuværende parkeringsmanøvre. Der kan være stor risiko for skader på køretøjer eller andre genstande, da informationerne fra sensorerne ikke altid er pålidelige i sådanne situationer.

Vigtigt

Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler forårsaget af eksterne lydkilder, der udsender de samme ultralydsfrekvenser, som systemet arbejder med.

Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn, våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser, udstødningslyde fra motorcykler mv.

Vedligeholdelse

P5-1507-PAP Sensorplacering BirdView

Parkeringssensorernes placering

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

For at parkeringshjælpen skal fungere optimalt, skal dens sensorer regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Note

Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, kan give anledning til falske advarselssignaler, reduceret eller ingen funktion.


Hjalp dette?