Parkeringshjælp

Parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Parkeringshjælp hjælper føreren ved manøvrering, hvor pladsen er trang, ved at angive afstanden til forhindringer med lydsignaler kombineret med grafik på midterdisplayet.

P5-1507-PAS screen view

Skærmvisning med forhindringszoner og sensorsektorer.

Midterdisplayet viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og registrerede forhindringer.

Den markerede sektor angiver, hvor forhindringen befinder sig. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude, desto kortere er afstanden mellem bilen og den registrerede forhindring.

Jo kortere afstanden til forhindringen, desto tættere lyder signalet. Al anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.

Lydsignalet for forhindring foran og til siderne er aktivt, når bilen er i bevægelse, men ophører, når bilen har holdt stille i ca. 2 sekunder. Lydsignalet for forhindring bag bilen er aktivt, når bilen holder stille.

Ved en afstand på under 30 cm til en forhindring bag ved eller foran bilen er tonen konstant, og feltet for aktiv sensor nærmest bilsymbolet er udfyldt.

Parkeringshjælpens lydniveau kan justeres under et igangværende lydsignal med midterkonsollens [>II] -knap. Justering kan også foretages i topvisningens menupunkt Indstillinger.

Note

  • Hørbare advarsler afgives kun for genstande, der befinder sig direkte i bilens kørebane.

Advarsel

  • Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det ansvar, føreren selv har ved parkering.
  • Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
  • Vær opmærksom på f.eks. mennesker eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.

Bagud

P5-1507-PAS rear

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

Sensorerne bagud aktiveres, hvis bilen ruller bagud, uden der er valgt gear, eller når gearvælgeren føres til bakgear.

Måleområdet begynder ca. 1,5 m bag bilen.

Ved bakning med tilkoblet anhænger, deaktiveres parkeringshjælp bag automatisk.

Note

Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket - uden originale Volvo-anhængerkabler - kan det være nødvendigt at slå parkeringshjælpen fra manuelt, for at sensorerne ikke skal reagere på dem.

Langs siderne

P5-1507-PAS Sensorplacering

Parkeringshjælpens sidesensorer aktiveres automatisk ved motorstart. De er aktiverede ved hastigheder under 10 km/t (6 mph).

Måleområdet begynder ca. 30 cm fra siderne. Lydsignal for forhindringer til siden kommer fra sidehøjttalerne.

Fremad

P5-1507-PAS front

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

Parkeringshjælpens frontsensorer aktiveres automatisk ved motorstart. Frontsensorerne er aktiverede ved hastigheder under 10 km/t (6 mph).

Måleområdet begynder ca. 0,8 m foran bilen.

Note

Parkeringshjælpen deaktiveres, når parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.

Vigtigt

Ved montering af ekstralys: Husk, at disse ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.


Hjalp dette?