Hybridrelaterede oplysninger

Økonomikørsel

Opdateret 7/23/2018

Kør økonomisk og tag samtidig hensyn til miljøet ved at køre jævnt og forudseende, og ved at afpasse kørestilen og hastigheden efter den aktuelle situation.

Planlægge eldrift

Det er vigtigt at planlægge kørslen omhyggeligt ved eldrift for at opnå den længst mulige kørestrækning:

Oplade

 • Oplad bilen regelmæssigt fra elnettet. Gør det til en vane altid at påbegynde kørslen med fuldt opladet hybridbatteri.
 • Find ud af, hvor der er ladestationer.
 • Vælg en parkeringsplads med ladestation, hvis det er muligt.

Note

Oplad bilen fra elnettet så ofte som muligt!

Forkonditionere

 • Forkonditioner om muligt bilen før kørsel med ladekablet tilsluttet til elnettet.
 • Undgå at parkere bilen, så interiøret i parkeringstiden afkøles eller overophedes. Parker f.eks. bilen i en garage med klimaanlæg.
 • Ved en kort kørsel efter forkonditionering af kabinen skal kabineblæseren om muligt slås fra.
 • Hvis forkonditionering ikke er mulig, når det er koldt udenfor, skal du primært bruge elopvarmning af sæde og rat. Undgå at opvarme hele interiøret, da det tager energi fra hybridbatteriet.

Køre

 • For det laveste energiforbrug aktiveres køretilstand Pure.
 • Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at undgå opbremsninger. Denne køremåde giver det laveste energiforbrug.
 • Afbalancer effektbehovet med speederen. Benyt indikatoren for tilgængelig elmotoreffekt på førerdisplayet for at undgå at starte forbrændingsmotoren unødigt. Elmotoren er mere effektiv end forbrændingsmotoren, især ved lave hastigheder. Se afsnittet "Hybridrelateret information på førerdisplayet".
 • Ved en uundgåelig opbremsning: Brems blødt med bremsepedalen, hvorved hybridbatteriet genoplades. Der er indbygget en regenerativ bremsefunktion i bremsepedalen, som kan forstærkes med elmotorbremsning i gearposition B.
 • Høj hastighed giver øget energiforbrug. Luftmodstanden øges med hastigheden.
 • Vælg Hold på funktionsvisningen ved højere hastigheder på ture, der er længere, end hvad elektriciteten rækker til.
 • Undgå så vidt muligt at bruge Charge-funktionen til opladning af hybridbatteriet. Opladning med forbrændingsmotoren øger brændstofforbruget og giver større udslip af kuldioxid.
 • Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECO-dæktryk for det bedste resultat.
 • Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der findes passende dæk.
 • Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere last, desto højere forbrug.
 • Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger forbruget - fjern en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
 • Undgå at køre med åbne ruder.
 • Hold ikke bilen stille på en bakke med speederen. Brug driftsbremsen i stedet.

Hjalp dette?